Veikla - sąmoningas elgesys, kuriuo siekiama tikslo.